Euskara, Badu Bada. Itzulpena da Europako hizkuntza.

Donostiako Badu-Bada erakusketan bildutako esaldietako batzuk….

«Euskaran bizi den orori herritasuna ematen dion leku politikoa da gure hizkuntza. Ez du deusen frogarik eskatzen. Inor ez du ezer ez du ez arrotz ez atzerriko. Malgutasuna duen identitatea ematen du euskarak: horregatik iraun du egundaino, horregatik iraun lezake veste horrebeste. »

«Our language is the political place that grants nationality to everyone who lives in Basque language. It requires no evidence. Nobody owns anything strange or foreign. Basque language grants a flexible identity: that is why it has survived and will survive as much again. »

Koldo  Izagirre, Autopsiarako frogak, 2010.

badubada

«Itzulpena da Europako Hizkuntza»
«Translation is the language of Europe»

Umberto Eco

«Gure memoria horizontala zabaldu eta garatu behar dugu (…) Geure identitatea, euskaldunon egungo izatea, harremanetan sortua da, hizkuntzak berak frogatzen du: hitzen ia %70a maileguak ditugu. Euskara ez ote da borroka, istripu, galera eta mailegu askoren emaitza? Hogeian oinarritutako kontaketa sistema daukagu, zelta omen da. Euskara ez da sustrai bakarrekoa. Alferrikakoa da linguisten ahalegina, ez dute euskararen enborra inoiz aurkituko. Gure cultura konposatutakoa da, pentsua bezala. Eta nire ustez, hórrela jarraitu behar dugu izaten, hórrela izanen gara euskaldunago»

«We must expand and develop our horizontal memory…Our identity, the current character of the Basque people, is born from relationships as evidenced by the language itself: almost 70% of its words are borrowed. Isn’t after all Basque language the result of numerous fights, accidents, losses and loans? We have a system for counting by twenties, apparently Celtic in its origins. The Basque language has not a single root. The efforts of linguists in this respect are useless because they will never find the trunk of the Basque language. Our culture is compound, such as compound feeds are. In my opinion, it must so continue. This way we shall be more euskaldun (Basque-speaking people)»

Koldo Izagirre, Greenwich ez da meridiano bakarra, Hitzaldia, 2002.

«EUSKALDUN. Definizioa oinarrizko ingelesean: Euskaldun: espainiera nagusia duen espainiar-euskaldun elebiduna, edo frantsesa nagusia duen frantses-euskal elebiduna. »

«BASQUE. Definition in basic-English: Basque: Spanish-dominant Spanish-Basque bilingual, or French dominant French-Basque bilingual. »

Joseba Sarrionandia, Hitzen Ondoeza, 1997.

«Atzerriko hizkuntzak ezagutzen ez dituenak bereaz ere ezer ez daki. »

«Those who do not know foreign languages know nothing of their own language. »

Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen, 1833.

2 thoughts on “Euskara, Badu Bada. Itzulpena da Europako hizkuntza.

Add yours

  1. Very interesting post. There many people that are interested in learning basque, a such mysterious and old language. I hope we see more posts like this one in the future.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: